MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS EMOTIKA

Privatumo politika

Sveiki atvykę į UAB „Emotika“ privatumo politiką. Mums labai svarbus jūsų privatumas ir visada saugosime ir prižiūrėsime jūsų pateiktus asmeninius duomenis. Šioje politikoje aiškiai nurodoma, kas mes esame, kaip renkame / naudojame asmens duomenis ir kaip galite pasinaudoti savo privatumo teisėmis. Šioje privatumo politikoje UAB „Emotika“ gali būti vadinama „Emotika“, „Mūsų“, „Mums“, "Mumis" ar „Mes“. Šioje privatumo politikoje vartojami terminai turi tas pačias reikšmes kaip ir mūsų taisyklėse ir nuostatose, prieinamose „Emotika“ mobilioje programoje, jei šioje privatumo politikoje nenurodyta kitaip.

1. KAS MES ESAME

Mūsų mobilioji aplikacija („App“), internetinė svetainė www.emotika.lt („Svetainė“) ir socialinės žiniasklaidos kanalai (kartu „Paslaugos“) priklauso UAB „Emotika“, įmonės kodas: 305432981, adresas: Miško g. 6A-3, LT-44321 Kaunas, Lietuva, kontaktai: el. Paštas info@emotika.lt, toliau asmens
duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse vadinama „Emotika“. Su duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti: DPO@emotika.lt. Ši privatumo politika taikoma bet kokiai asmeninei informacijai, kurią renkame per nurodytas Paslaugas, ar bet kokiam kitam kontaktui ar ryšiams, kuriuos galite turėti su mumis ir kurie yra susiję su Paslaugomis. Ši privatumo politika taip pat paaiškina, kaip mes naudojame ir saugome mūsų surinktą asmeninę informaciją.

2. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką arba tai, kaip mes naudojame jūsų asmeninę informaciją, susisiekite su mumis el. paštu DPO@emotika.lt. Jei turite bendrinių klausimų apie Paslaugas arba apie tai, kaip susisiekti su klientų aptarnavimo centru, kreipkitės adresu info@emotika.lt. Atkreipkite dėmesį, kad kreipiantis į mus, mums gali tekti patvirtinti jūsų tapatybę prieš įvykdant jūsų prašymą, visą procesa aptarsime pokalbio metu. Mes naudojame tokį autentifikavimo procesą, kadangi mums svarbus jūsų informacijos saugumas ir norime būti ypač atsargūs.

Siekdami geresnės jūsų patirties naudojantis mūsų paslauga, galime paprašyti, kad pateiktumėte mums tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją (vartotojo vardą, adresą, vietą, nuotrauką ar pan.). Informacija, kurios galime paprašyti, bus saugoma jūsų įrenginyje ir mes niekaip jos nerinksime. Programa naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis, kurios gali rinkti informaciją, naudojamą jūsų identifikacijai.

Nuorodos į naudojamų trečiųjų šalių programų teikėjų privatumo politikas:

3. ŽURNALO DUOMENYS

Norime jus informuoti, kad naudojantis mūsų paslaugomis prevenciškai, dėl galimų programos klaidų, mes renkame duomenis ir informaciją, vadinama "Žurnalo duomenimis" (per trečiųjų šalių produktus) jūsų telefone. Į šiuos Žurnalų duomenis gali būti įtraukta tokia informacija kaip jūsų įrenginio interneto protokolo („IP“) adresas, įrenginio pavadinimas, operacinės sistemos versija, programos konfigūracija naudojantis paslauga, laikas, kada jūs naudojate paslaugą ir kita statistika.

4. SLAPUKAI

Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kurie paprastai naudojami kaip anoniminiai unikalūs identifikatoriai. Šie failai yra siunčiami į jūsų naršyklę iš jūsų lankomų svetainių ir yra saugomi jūsų įrenginio vidinėje atmintyje.

Mūsų paslaugos nenaudoja slapukų, tačiau programėlė gali naudoti trečiųjų šalių kodus ir bibliotekas, kurios naudoja slapukus informacijai rinkti ir savo paslaugoms tobulinti. Jūs turite galimybę priimti arba atsisakyti šių slapukų naudojimo ir žinoti, kada slapukas siunčiamas į jūsų įrenginį. Jei nuspręsite atsisakyti mūsų slapukų, yra tikimybė, kad negalėsite naudoti kai kurių šios paslaugos dalių.


5. JŪSŲ INFORMACIJOS APSAUGA

Mes vertiname jūsų pasitikėjimą teikiant mums savo asmeninę informaciją, todėl stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones ją apsaugoti. „Emotika“ įgyvendina priemones, kad Paslaugos duomenys būtų saugūs ir apsaugotų jūsų informacijos konfidencialumą, įskaitant saugojimą ribotos prieigos sistemose, esančiose objektuose, kuriuose naudojamos fizinės apsaugos priemonės. Tačiau atminkite, kad nė vienas informacijos perdavimo internetu būdas ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus ir patikimas, ir mes negalime garantuoti visiško jo saugumo.

6. NUORODOS Į KITAS SVETAINES

Šioje paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Jei paspausite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tą svetainę. Atminkite, kad mes nevaldome šių išorinių svetainių, todėl labai rekomenduojame peržiūrėti šių svetainių privatumo politiką. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.


7. VAIKŲ PRIVATUMAS

Šios paslaugos neskirtos asmenims, jaunesniems nei 13 metų. Mes sąmoningai nerenkame asmenybę identifikuojančios informacijos iš vaikų iki 13 metų. Sužinoję, kad vaikas iki 13 metų mums pateikė savo asmeninę informaciją, nedelsdami ją ištriname iš savo serverių. Jei esate vienas iš tėvų ar globėjų ir žinote, kad jūsų vaikas pateikė mums savo asmeninę informaciją, susisiekite su mumis, kad galėtume atlikti reikiamus veiksmus.

8. KAIP MES DALINAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS

Mes nenaudosime ir nedalinsime jūsų informacijos niekam, išskyrus atvejus, aprašytus šioje privatumo politikoje. Mes galime pasidalyti jūsų asmeniniais duomenimis su paslaugų teikėjais ir tvarkytoju. Mes įtraukiame trečiųjų šalių pardavėjus, atstovus, paslaugų teikėjus ir susijusius subjektus, kad jie teiktų paslaugas mūsų vardu, pavyzdžiui, palaikydami vidinius mūsų paslaugos procesus. Teikdami savo paslaugas, jie gali mūsų vardu pasiekti, gauti, prižiūrėti ar kitaip tvarkyti asmens duomenis. Mūsų sutartys su šiais paslaugų teikėjais neleidžia naudoti jūsų informacijos savo (rinkodaros) tikslams.

Patvirtiname, kad bet kuri trečioji šalis, su kuria Paslauga dalijasi vartotojų duomenimis, pavyzdžiui, analizės įrankiai, reklamos tinklai ir trečiųjų šalių SDK, taip pat bet kuri motininė, dukterinė įmonė ar kiti susiję subjektai, kurie turės prieigą prie vartotojų duomenų, vykdys tokią pačią arba lygiavertę vartotojo duomenų apsaugą, kaip nurodyta programos privatumo politikoje.


9. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

„Emotika“ saugo jūsų asmeninius duomenis laikotarpį, kuris reikalingas tikslo, kuriam jie buvo renkami ir naudojami (pvz., jūsų užsiprenumeruoto naujienlaiškio siuntimo laikotarpis, laikotarpis, kuriuo teikiamos klientų aptarnavimo paslaugos, atsakymai į užklausas ar techninių problemų sprendimas ir pan.), įgyvendinimui, išskyrus atvejus, kai reikalingas ilgesnis laikotarpis mūsų teisinėms prievolėms įvykdyti ar teisiniam reikalavimui apginti. Asmens duomenų, kurie bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo laikotarpis yra treji kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo dienos. Asmens duomenys, susiję su elektronine komercija, saugomi 2 (dvejus) metus nuo paskutinio asmens prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos arba asmens paskutinio pirkimo svetainėje dienos. Asmenų, pateikusių prašymą internetinėje svetainėje nurodytoje formoje specialioje pokalbių programoje, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio asmens atlikto veiksmo (prašymo, atsakymo ar kito) arba užklausos per „Facebook“ pokalbių programą pateikimo. Be to, jei dėl teisinių reikalavimų mums reikės saugoti tam tikrų tipų jūsų asmens duomenis ilgesnį laiką, tokius duomenis saugosime laikydamiesi privalomų laikotarpių.


10. JŪSŲ PRIVATUMO TEISĖS

Jūs turite šias teises į savo asmens duomenis: teisė susipažinti su duomenimis, teisė juos ištaisyti, teisė ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė prieštarauti profiliavimui ir jūsų teisė į duomenų perkeliamumą. Jei turite klausimų ar nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, susisiekite su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu adresu DPO@emotika.lt, taip pat galite apateikti skundą Duomenų apsaugos institucijai.

Bet kuriuo metu galite be jokio mokesčio atšaukti savo sutikimą gauti rinkodaros pranešimus, pagal bet kurioje rinkodaros komunikacijoje pateiktas instrukcijas. Šias nuostatas taip pat galite valdyti profilio nustatymuose. Tai įvykdžius, nustosime taikyti tyrimų rezultatus jums individualiu lygiu ir nustosime jums siųsti rinkodaros pranešimus.
Jei norite atšaukti sutikimą leidžiantį mums naudotis jūsų buvimo vietos duomenimis, informuokite mus el. paštu. Šias nuostatas taip pat galite valdyti savo profilio nustatymuose ir įrenginyje.

Be nepagrįsto delsimo ir ne vėliau kaip per mėnesį mes sureaguosime į jūsų prašymą pasinaudoti savo teisėmis laikydamiesi galiojančių įstatymų.


11. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

Mes galime pakeisti šią Privatumo politiką paskelbdami atnaujintą Privatumo politikos versiją mūsų svetainėje ir programoje. Mes tinkamai pranešime apie bet kokius esminius pasikeitimus savo internetinėje svetainėje. Šios politikos viršuje esanti data su prierašu „Įsigalioja:“ nurodo, nuo kada pakeitimai įsigalioja. Mes rekomenduojame periodiškai perskaityti Privatumo politiką, kad žinotumėte, kaip mes naudojame jūsų asmeninius duomenis.

Privacy policy for Emotika app

Welcome to the UAB Emotika Privacy Policy. We want you to know that your privacy is important to Us and you can trust that we’ll always protect and safeguard the personal data that you give Us. This policy clearly explains who we are, how we collect/use personal data and how you can exercise your privacy rights. UAB Emotika may be referred to as “Emotika”, “Our”, “Us”, or “We” in this Privacy Policy. The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Emotika unless otherwise defined in this Privacy Policy.

1. WHO WE ARE

Our mobile application (“App”), website at www.emotika.lt (“Website”) and social media channels, (collectively, the “Services”), belongs to UAB Emotika, companies code: 305432981, address: Miško str. 6A-3, LT-44321 Kaunas, Lithuania, contacts: e-mail info@emotika.lt. Further in the rules of personal data processing and use “Emotika”. The Data Protection Officer can be contacted at: DPO@emotika.lt. This Privacy Policy applies to any kind of personal information We collect through the Services or any other contact or communications you may have with Us that is connected to the Services. This Privacy Policy also explains how We use and protect the personal information We have collected. 

2. HOW TO CONTACT US

For any questions about this Privacy Policy or Our use of your personal information, please contact Us by email at DPO@emotika.lt. If you have general questions about Services or how to contact Customer Service for assistance, please contact Our online help center at info@emotika.lt.
Please note that if you contact Us, We may need to authenticate your identity before fulfilling your request and will talk you through the process. We use this authentication process because the security of your information is important to Us and We want to be extra careful.

3. WHAT PERSONAL INFORMATION WE COLLECT AND WHY

For a better experience, while using Our Service, We may require you to provide Us with certain personally identifiable information (users name, address, location, pictures, etc.). The information that We request will be retained on your device and is not collected by Us in any way. The App does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app:

Log data

We want to inform you that whenever you use Our Service, in a case of an error in the App We collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the App when utilizing Our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the App may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse Our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

4. PROTECTION OF YOUR INFORMATION

We value your trust in providing Us your Personal information, thus We are striving to use commercially acceptable means of protecting it. Emotika has implemented reasonable measures to keep the Service data it maintains safe, and to protect the confidentiality of your information, including storing it in systems with limited access housed in facilities using physical security measures. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and We cannot guarantee its absolute security.

5. LINKS TO OTHER SITES

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by Us. Therefore, We strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

6. CHILDREN’S PRIVACY

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case We discover that a child under 13 has provided Us with personal information, We immediately delete this from Our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided Us with personal information, please contact Us so that We will be able to do necessary actions.

7. HOW WE SHARE YOUR DATA

We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy. We may share your personal data with the Service Providers and Processor. We engage third party vendors, agents, service providers, and affiliated entities to provide services to Us on Our behalf, such as support for the internal operations of our Service. In providing their services, they can access, receive, maintain or otherwise process personal data on Our behalf. Our contracts with these service providers do not permit use of your information for their own (marketing) purposes.

We confirm that any third party with whom an Service shares user data - such as analytics tools, advertising networks and third-party SDKs, as well as any parent, subsidiary or other related entities that will have access to user data - will provide the same or equal protection of user data as stated in the app's Privacy Policy.

8. DATA RETENTION

Emotika retains your personal data for as long as required to satisfy the purpose for which they were collected and used (for example, for the time necessary for Us to send you the newsletters you subscribed to, to provide you with customer service, answer queries or resolve technical problems, etc.), unless a longer period is necessary for Our legal obligations or to defend a legal claim. The retention period for Personal Data to be used for Direct Marketing purposes shall be set at three calendar years from the date of submission of such data. Personal data related to e-commerce shall be stored for 2 (two) years from the date of the Person’s last connection to the e-shop system or the Person’s last purchase on the Website. The data of the persons who have submitted a request in the form specified in the Website in a special chat program shall be stored for 1 (one) year from the last action performed by the Person (request, reply or other), or by submitting a request via Facebook chat program. Also, if We need to store certain types of your personal data for a longer period due to legal requirements, We will store such data in accordance with the mandatory periods.

9. YOUR PRIVACY RIGHTS

You have the following rights concerning your personal data: right of access, right of rectification, right to erasure, right to restrict data processing, right to object against profiling and your right to data portability. In case you may have a question or complaint about how We process your personal data, you can send an email to the Data Protection Officer at DPO@emotika.lt. Alternatively, you may consider lodging a complaint with a supervisory data protection authority.

You may revoke your consent for receiving marketing communications at any time, free of charge by following the instructions in any marketing communication. You can also control these preferences in your profile settings. We will then stop applying the research results to you at an individual level and will stop sending you marketing communications.

In case you wish to revoke your consent to Us using your location data, you can send an email to Us. You can also control these preferences in your profile settings and device.

Without undue delay and not later than within a month, We will respond to your request to invoke your rights consistent with applicable law.

10. CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

We may change this Privacy Policy from time to time by posting the updated version of the Privacy Policy on Our Website and App. We will give you reasonable notice on Our Website of any material change. The “Effective:” date at the top of this policy indicates when such changes will take effect. We encourage you to visit frequently to stay informed about how We use your personal data.

.